"Moją pasją jest nauczanie języka angielskiego w praktyczny i indywidualny dla każdego sposób. Chciałabym, by słuchacze mogli jak najefektywniej wykorzystać ten język w szukaniu i podejmowaniu pracy, a przede wszystkim w „dogadaniu się” gdziekolwiek.... Satysfakcję sprawia mi przekazywanie nabytej wiedzy, dzielenie się  doświadczeniem zawodowym, a najbardziej cieszą  postępy słuchaczy. Jestem chemikiem, anglistą, muzykiem i podróżnikiem…."

Aleksandra Kowalewska-Wójcik
właścicielka EDU-GLOB


Będąc nauczycielem mianowanym z bogatym bagażem osiągnięć dydaktycznych, postanowiłam działać na własny rachunek. Od 2009 prowadzę firmę szkoleniową EDU-GLOB zajmującą się organizowaniem i prowadzeniem m. in. kursów językowych i zawodowych, warsztatów oraz tłumaczeniami rozmów i pism biznesowych.

Jestem egzaminatorem egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z zakresu języka angielskiego oraz współautorką podręcznika Connections wyd. Oxford.

Konsekwencja w dążeniu do celu: Wydział Chemii UG i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG; Filologia UG – Amerykanistyka; szkoła muzyczna w klasie fortepianu i w klasie śpiewu solowego

Efektywne korzystanie z wyzwań losu: TOEFL (USA, 1998), CAE (2001); kurs pedagogiczno-metodyczny języka angielskiego British Council UG (2002); College Dundee w Szkocji (CELTA-2005, Business English 2007-08); TOEIC (W-wa,2011)

Twórcze działania: autorskie programy nauczania na potrzeby prowadzonych kursów i warsztatów (m.in. program  nauki języka angielskiego z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska „Ekologia po angielsku”  opiniowany przez CEN); liczne publikacje – m.in. Edukacja Pomorska, Biuletyn Nauczycieli Gimnazjum nr27, portale internetowe

Marzenia moimi inspiracjami: podróże, dokształcanie się i …. śpiew od najmłodszych lat w chórze Cantores Minores Gedanenses, a  międzyczasie w chórze Politechniki Gdańskiej, chórze kameralnym CONTINUO (Sopot), w chórze Gospel (Reston, Wirginia) oraz chórze katedralnym St. Andrew's(Dundee, Szkocja)